CO POŽADUJEME? | SVAZ ŠUMAVSKÝCH OBCÍ

CO POŽADUJEME?
Cesta: svazobci.sumavanet.cz > Co požadujeme

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz


Předsedkyně sdružení:

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městyse Strážný

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Co požadujeme?

 • národní park odpovídající kategorie mezinárodní unie na ochranu přírody
 • národní park s mezinárodní prestiží
 • obnovení ztracené důvěry mezi orgány ochrany přírody a regionem
 • nezávislost NP Šumava na politických změnách
 • stabilní koncepci
 • systémový přístup k řešení života na celém území NP Šumava na základě přírodních a socioekonomických hledisek
 • zastavení snah o obnovení experimentu z let 2007–2011, který vedl k rozpadu lesa a ke vzniku holin působením kůrovců, čímž výrazně snížil atraktivitu Šumavy
 • obnovu historické kontinuity vývoje šumavského regionu
 • právo regionu vyjadřovat se ke koncepčním strategiím – zonace, Plán péče
 • právo šumavských obcí na majetkoprávní uspořádání
 • zohledňování základní potřeby života obyvatel regionu – pracovní příležitosti
 • právo šumavských obcí na udržitelný rozvoj
 • podporu ekonomické soběstačnosti území