SVAZ ŠUMAVSKÝCH OBCÍ

Menu

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz


Předsedkyně sdružení:

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městyse Strážný

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Dne 29. května 2023 proběhl seminář pod záštitou VŽP „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku?“, který uspořádal poslanec Ing. Václav Král.
V asociaci na mimořádné události loňského roku v NP České Švýcarsko proběhl dne 29.5.2023 v Praze již druhý seminář k tématu lesních požárů. Debatovány byly prevence a příčiny lesních požárů v národních parcích a souvislosti s (ne)hospodařením a kumulací odumřelého materiálu v lesích dle požadavků ochrany přírody.
Svaz šumavských obcí odmítá návrh na vyhlášení zón ochrany přírody, který pouze prohubuje netransparentní péči o největší lesnatý národní park ve střední Evropě, vhání do nejistoty místní obyvatele a farmáře a přírodu národního parku ještě více uzavírá před jejími návštěvníky.

Najtete nás na Facebooku