ZÁPISY A ADMINISTRATIVA | SVAZ OBCÍ NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

ZÁPISY A ADMINISTRATIVA

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz

Předseda sdružení:

Petr Málek
starosta města Kašperské Hory


Charta Šumavy

CHARTA ŠUMAVY je volné, neformální a otevřené společenství lidí.

CHARTA ŠUMAVY chce šumavský les plný rozmanitého života, život spokojených šumavských obyvatel a spokojené návštěvníky národního parku.

Další informace: www.chartasumavy.cz

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Zápisy a administrativa

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes pravděpodobně přehlasuje Veto prezidenta republiky k novele zákona o ochraně přírody a krajiny. K prvnímu červnu tak bude platit novela zákona, která je špatnou zprávou pro šumavskou přírodu, šumavské obce a jejich obyvatele, zemědělce a návštěvníky národního parku.
9. sněm Svazu obcí NPŠ na svém jednání jednoznačně odmítl iniciativu Správ NP Šumava a Bavorský les ve věci s regionem neprojednané prezentace „Divokého srdce Evropy“ na konferenci o divočině v mexické Meridě v listopadu loňského roku. Schválil kroky vedoucí k umístění výstavy „Zachraňme Šumavu“ o letních prázdninách na Kvildě a přípravu výstavy pro prezentaci stejného tématu v Bruselu v podzimních měsících roku.
Sněm svazu obcí Národního parku Šumava podporuje iniciativu obce Dlouhá Ves proti výstavbě spalovny stěpky pro výrobu elektřiny.
Návštěvní řád NP Šumava – obce přebírají iniciativu Svaz obcí na svém dnešním jednání projednal stávající vypjatou situaci na Šumavě. Vyjádřil se negativně ke snahám části členů vědecké sekce Rady NPŠ blokovat přijetí Návštěvního řádu dohodnutého mezi Správou a regionem.
Deset bodů pro zlepšení komunikace na území NP a CHKO Šumava.
NP není jen ochrana přírody, ale ochrana životního prostředí celého území, kde vedle sebe stojí a jsou si zcela rovny dva veřejné zájmy vyplývající ze zákona o obcích a zákona o ochraně přírody a krajiny a oba musí vzít za své jak obce, tak i orgány ochrany přírody.