SEMINÁŘ O POŽÁRECH V NP V PRAZE 29.5.2023 | SVAZ ŠUMAVSKÝCH OBCÍ

SEMINÁŘ O POŽÁRECH V NP V PRAZE 29.5.2023

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz


Předsedkyně sdružení:

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městyse Strážný

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Seminář o požárech v NP v Praze 29.5.2023

Dokumenty a prezentace

Ambroz_prezentace_PS_29_5_2023.pdf (Dokument PDF, 2 MB) 
Bercak_seminar_29.5.pdf (Dokument PDF, 3 MB) 
Chromek 29.5.2023 Seminar Snemovna Parlament CR.pdf (Dokument PDF, 3 MB) 
Hradecny_2023 05 29_prezenatce_PSP_16-9.pdf (Dokument PDF, 15 MB) 
Klewar_Co je spatneho na  tradicnim lesnictvi.pdf (Dokument PDF, 10 MB) 
Kocman_NP Proklamace versus realita_3_5_2023.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
Mareckova_Prezentace-narodni-parky 29.5.2023.pdf (Dokument PDF, 138 KB) 
Oslejsek_2023_05_28-Prezentace_Hrensko_pre_PSP.pdf (Dokument PDF, 3 MB) 
Pecha_Lesnicke hospodareni Parlament CR 2023.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
Pokorny_Parlament 2905.pdf (Dokument PDF, 8 MB) 
Sejak_Prir les jako brzda klim zmen.pdf (Dokument PDF, 2 MB) 
Vovesny_prezentace Ohrada_2016-10-22.pdf (Dokument PDF, 5 MB) 


MP3

20230529_VZP_Seminar_Hospodareni_v_NP.MP3 (Dokument, 420 MB) 

Reportáž  Prima News

Reportáž - odkaz  

Tisková konference z Presscentra sněmovny

Tisková konference na Streamu…