TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 8. 2017 | SVAZ ŠUMAVSKÝCH OBCÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 8. 2017

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz


Předsedkyně sdružení:

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městyse Strážný

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Tisková zpráva 17. 8. 2017

Borová Lada 17. 8. 2017.

Návrhy na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jsou hotovy. Návrh byl dnes předán do Senátu.

Svaz šumavských obcí nechal vypracovat právní kanceláří PRK Partners, s.r.o. Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Dnes, tj. 17. srpna byl tento návrh předán Senátu Parlamentu České republiky, kde jej projedná a podepíše skupina senátorů, kteří se ztotožňují s názorem, že byl v rozporu s ústavním pořádkem České republiky jak proces projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny, tak i některá ustanovení této novely a tím i zákon o ochraně přírody a krajiny. Poté bude návrh doručen Ústavnímu soudu České republiky s žádostí o přednostní projednání tohoto návrhu.

V rámci detailního právního rozboru novely zákona o ochraně přírody a krajiny bylo zjištěno, že znění zákona obsahuje mnoho zásadních vad, které mají negativní dopad jak na právní prostředí, tak na kvalitu péče o přírodu jako takovou. Na některé vady poukázal v rámci legislativního procesu Senát, ale Poslanecká sněmovna se odmítla návrhy Senátu zabývat. Svaz šumavských obcí proto nebude vyčkávat na rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, ale připraví návrh novely, která tyto fatální chyby odstraní. Tento návrh bude předán Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po podzimních volbách do poslanecké sněmovny.

Svaz šumavských obcí

Borová Lada 38
341 92 Borová Lada

Petr Málek
starosta města Kašperské Hory
předseda Svazu šumavských obcí