KLIDOVÁ ÚZEMÍ NA ŠUMAVĚ OD JARA ÚŘEDNĚ ZANIKNOU, OCHRANA PŘÍRODY VŠAK NEOSLABÍ | SVAZ ŠUMAVSKÝCH OBCÍ

KLIDOVÁ ÚZEMÍ NA ŠUMAVĚ OD JARA ÚŘEDNĚ ZANIKNOU, OCHRANA PŘÍRODY VŠAK NEOSLABÍ

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz


Předsedkyně sdružení:

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městyse Strážný

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Klidová území na Šumavě od jara úředně zaniknou, ochrana přírody však neoslabí


Zdroj: Táborský deník
Datum: 10.12.2007
Název: Klidová území na Šumavě od jara úředně zaniknou, ochrana přírody však neoslabí
Autor: (red)
Str.: 4
Rubrika: Publicistika
Ročník: 16
Číslo: 287
Náklad: 321398
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj
Zpracováno: 10.12.2007 06:36
Identifikace: VBJT20071210010010
Klíčová slova:

Šumava/Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ustupuje od vyznačování tzv. klidových území parku zákazovými tabulemi, jak bylo původně plánováno.
Je to z toho důvodu, že klidová území přestanou od doby vydání nového Návštěvního řádu na jaře příštího roku v Národním parku Šumava de iure existovat.
Klidová území vznikla roku 1995 jako ochranářská kompenzace při tehdejším zmenšení I. zón ochrany přírody. Klidová území se nalézají na území II. zón ochrany přírody v oblasti Železnorudska, Modravských slatí, Povydří, Vltavského luhu, Trojmezné a Smrčiny. II. zóny zaujímají plochu 55 885 ha, tedy 82 procent výměry parku, z toho 8400 ha (15 procent) tvoří klidová území.
Zákazovými tabulemi budou zároveň s vydáním nového Návštěvního řádu označeny jen I. zóny parku a další zvláště cenné oblasti přírody.

Před 10 lety

'Nechceme návštěvníky Šumavy omezovat nad rámec zákona o ochraně přírody a krajiny,' říká ředitel správy šumavského parku František Krejčí.
'A je nutno přiznat si, že takzvaná klidová území byla vytvořena před více než deseti lety a po novele zákona o ochraně přírody a krajiny nebyla nijak transformována. Dnes je jejich statut anachronický,' dodal ředitel Krejčí.
Prakticky to bude znamenat, že turisté nebudou moci státní hranici na Šumavě volně překračovat jen v oblastech prvních zón a v dalších zvláště cenných územích, která budou do jarních měsíců specifikována na základě odborného vyhodnocení.
Státní hranice, která měla být na Šumavě původně neprostupná na délce asi 50 km, bude nově zprůchodněna na délce cca 10 kilometrů v oblasti východně od Železné Rudy.

Modravské slatě

Další možnosti prostupnosti dalších částí území parku budou společně se zástupci obcí, Klubu českých turistů a obou krajů hledány v rámci příprav nového Návštěvního řádu.
Nová úprava však nebude znamenat, že přírodně zvláště cenné oblasti přírody, dnes ležící v klidových územích, budou automaticky přístupné turistické veřejnosti.
Jde zejména o bývalou státní přírodní rezervaci Modravské slatě, tedy dosavadní klidové území rozkládající se mezi Poledníkem a Černou horou v katastru obcí Srní, Modrava a Kvilda, a o horské hřebeny v okolí Trojmezné, Plechého a Smrčiny.
Na bavorské straně území Modravských slatí odpovídá jádrová oblast Národního parku Bavorský les mezi horou Velký Roklan a Luzný, která je sezonně přístupná po cestách až na státní hranici.
Česká nepřístupná část vytváří ochranné pásmo pro vzácné druhy živočichů a rostlin.

Dvě jezera

V oblasti Šumavy jsou zvláště cenné oblasti soustředěny v Královském hvozdu mezi Ostrým a Jezerní horou, kde je ze zákona zakázán vstup do národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a omezen vstup do přírodní památky Královský hvozd.
Další zvláště chráněná oblast se nalézá na pravém břehu Lipna v katastru obce Svatý Tomáš. Tyto oblasti zůstanou nadále turistům mimo značené cesty nepřístupné.

Jak chodník?

Hraniční chodník zůstane nadále přístupný z bavorské nebo rakouské strany, ale nebude z něj možno v délce asi čtyřiceti kilometrů státní hranice přejít do Národního parku nebo Chráněné oblasti Šumava.
Z tohoto důvodu bude na šestnácti hraničních přechodech od Svaté Kateřiny po Přední Výtoň (včetně dvou nově otevíraných turistických přechodů Bučina - Knížecí Pláně a Žďárek - Světlé Hory) instalováno šestnáct informačních tabulí. Ty budou informovat o tom, kde státní hranice je, či není směrem do Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava prostupná.
Ve druhých zónách Národního parku a na většině území Chráněné krajinné oblasti Šumava bude možno státní hranici překračovat kdekoli, i mimo běžně značené turistické cesty.

Foto - SLATĚ. Přírodní rezervace Modravské slatě bude před bezohlednými návštěvníky Šumavy chráněna i v nových podmínkách.

Foto archiv

(red)

Vyšlo také v: Českokrumlovský deník, Prachatický deník, Strakonický deník

Zpracovatel: Anopress IT a.s.