TISKOVÁ ZPRÁVA, 21. 2. 2017 | SVAZ OBCÍ NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

TISKOVÁ ZPRÁVA, 21. 2. 2017

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz

Předseda sdružení:

Petr Málek
starosta města Kašperské Hory


Charta Šumavy

CHARTA ŠUMAVY je volné, neformální a otevřené společenství lidí.

CHARTA ŠUMAVY chce šumavský les plný rozmanitého života, život spokojených šumavských obyvatel a spokojené návštěvníky národního parku.

Další informace: www.chartasumavy.cz

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

TISKOVÁ ZPRÁVA, 21. 2. 2017

Míra demagogie ekoaktivistické kampaně podporované některými vládními politiky, státními úředníky, vědci, herci, zpěváky a všemi veřejnoprávními médii, má svou historickou paralelu v roce 1938. Tehdy podlehli kampani obyvatelé Sudet, dnes jí podléhá celý národ a podlehnout má zejména Poslanecká sněmovna.

Způsob kampaně, vedené ekologickými aktivisty z Hnutí DUHA, kteří jsou veřejnoprávními médii vydáváni za špičkové ekologické experty, přesáhla míru etiky a elementární slušnosti.

Pravda je taková, že Senát nezvyšuje pravomoc obcí, ale navrací obcím pravomoc v mezích současného zákona.

Senát neumožňuje stavby developerských projektů - lanovek, sjezdovek, akvaparků, lunaparků…. Kácet les pro takové projekty je na Šumavě zakázáno a nepovoluje to územní plán žádné šumavské obce. Zakázáno je jakékoliv betonování nejcennějších částí přírody a mimo současný prostor obcí, jakékoliv přírody.

Senát pouze upřesnil prostor obcí, pokud jsou součástí národního parku, v souladu s nařízením vlády, kterým byl vyhlášen šumavský park. Ten činí v případě Šumavy 4,95 procenta výměry národního parku. Tolik potřebují místní lidé pro svůj život a tolik potřebují návštěvníci Šumavy pro své základní potřeby – zaparkovat, dojít si někam pro informace, najíst se, vyspat se, dojít si na záchod a míst jistotu, že je v případě potřeby někdo zachrání. Žádný jiný prostor územní rozvoj neumožňuje.

Jediný development, který je na Šumavě možný, je ten finanční. Za posledních osm let utratilo Hnutí DUHA ve svých šumavských projektech více jak 150 miliónů korun! Vědci, kteří namísto věcných vědeckých argumentů na ochranu přírody argumentují pomluvami a polopravdami, utratili za patnáct let zkoumání šumavské přírody 3,3 miliardy korun.

40 milionů lidí mohlo celý rok dýchat kyslík ze 4 miliónů stromů, které musely zahynout v rámci šumavského vědeckého experimentu, zvaného divočina. Senát navrhnul, že další experimentování nebude probíhat na základě diktátu, ale na základě celospolečenské dohody. Jediný Senát navrhnul skutečné otevření národního parku pro veřejnost. Vládní návrh Šumavu otevírá pouze pro vyvolené a uzavírá rozsáhlé oblasti Šumavy pro úpravu běžkařských tratí.

Věříme, že Poslanecká sněmovna nepodlehne placeným lžím. Navrhujeme Poslanecké sněmovně zamítnout celou novelu zákona o ochraně přírody a začít celý legislativní proces od samého začátku, v souladu s dikcí zákona, zákonem pro každý národní park. Sama ekoaktivistická kampaň ukázala, že jde jenom o Šumavu.

Antonín Schubert – předseda Svazu obcí NP Šumava.